< < İhracat Gümrüklemesi - CGL Gümrük Müşavirliği
trarzh-CNenderuur

İhracat Gümrüklemesi

Yazdır Eposta
(3 oy)

İhracat detaylarının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm Gümrük İhracat İşlemleri CGL tarafından takip edilip sonuçlandırılıyor

Siz sadece Gümrük İhracat detayınızı tarafımıza bildirin. Gerisini CGL Gümrük halletsin.

- Çeki listesi, İnvoice, Türkçe faturanın hazırlanması
- İhracat Mevzuat ve tarifelendirme
- İhracat Beyannemesi nin elektronik ortamda ve direkt Gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde oluşturulup tescili
- Gerekli İhracat Sigorta Poliçesi nin tarafımızca düzenlenmesi
- Tüm Gümrük İhracat masraflarının tarafımızca ödenmesi
- Gümrük müdürlüklerinde ilgili Gümrük İşlemleri adımlarının takibi ve neticelendirilmesi
- Yurt dışına gidecek evrakların özel CGL Gümrük zarfıyla nakliyeciye imza karşılığında teslimi
- Tek bir hizmet faturası ve dekontla tüm masrafların anlaşılır şekilde muhasebeleştirilmesi

*Gümrük İhracat Beyannamesi tescil edildiğinde tescil bilgileri otomatik olarak tarafınıza mail ile bildirilmektedir

* İş takibi Gümrük müdürlüklerinde sürekli görev başında bulunan Gümrük Müşavir Yardımcı izin belgeli ve
  konusunda uzman CGL personeli tarafından yürütülmektedir.