Bilgi - CGL Gümrük Müşavirliği
trarzh-CNenderuur

Ölçü Tablosu

Ölçüler değişkenlik gösterebilir. Güncel TIR Ölçüleri için bizimle temasa geçiniz.

TENTELİ TIR

UZUNLUK YÜKSEKLİK GENİŞLİK RESİM
13,60 2,42 2,40 79
13,60 2,42 2,60 86

JUMBO TIR

UZUNLUK YÜKSEKLİK GENİŞLİK RESİM
3,10 2,42 2,55 79 Jumbo Tır
9,10 2,42 2,75 79 Jumbo Tır
3,50 2,42 2,45 83 Jumbo Tır
8,70 2,42 2,95 83 Jumbo Tır

TREYLERLİ NORMAL TIR (OPTIMA)

UZUNLUK YÜKSEKLİK GENİŞLİK RESİM
7,80 2,44 2,85 110-115 TREYLERLİ NORMAL TIR
8,10 2,44 2,85 110-115 TREYLERLİ NORMAL TIR

TREYLERLİ JUMBO TIR

UZUNLUK YÜKSEKLİK GENİŞLİK RESİM
13,60 2,42 2,40 79 TREYLERLİ JUMBO TIR
13,60 2,42 2,60 86 TREYLERLİ JUMBO TIR

NORMAL AÇIK TIR

UZUNLUK YÜKSEKLİK GENİŞLİK RESİM
18 2,44 - - NORMAL AÇIK TIR
Devamını oku...

Kısaltmalar

30.12.2016-29934 (2. Mükerrer) Resmi Gazete (Karar Sayısı: 2016/9645) Yürürlük:01.01.2017
Kbit : 1024 bit
Mbit : 1048576 bit
kg/br : Kilogram (brüt)
kg/net : Kilogram (net)
kg/net mas : Kilogram olarak net kuru ürün
: Avro 
INNM : Uluslararası tescil edilmemiş modifiye isim
RON : Araştırma Oktan Numarası
INN : Uluslararası tescil edilmemiş isim
ISO : Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı 
kg/net eda : Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık
MAX : Maksimum
MIN : Minimum
ml/g : Gram başına mililitre

 

Devamını oku...

Ölçü Birimleri

30.12.2016-29934 (2.Mükerrer) Resmi Gazete (Karar Sayısı: 2016/9645) Yürürlük:01.01.2017
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan ölçü birimleri ile bu ölçü birimlerinin kısaltılmasına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
GT               : Gross ton
c/k               : Karat (1 metrik karat=2*10-4 kg)
ce/el               : Hücre adedi
ct/l               : Ton başına taşıma kapasitesi (1)
g               : Gram
gi F/S               : Gram olarak fissile izotop 
kg H2O2               : Kilogram olarak Hidrojen peroksit
kg K2O               : Kilogram olarak Potasyum oksit 
kg KOH               : Kilogram olarak Potasyum hidroksit (kostik potas) 
kg met.am.               : Kilogram olarak Metil aminler 
kg N               : Kilogram olarak Azot
Kg NaOH               : Kilogram olarak Sodyum hidroksit (kostik soda)
kg/net eda               : Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık
kg P2O5               : Kilogram olarak Difosfor pentaoksit 
kg %90 sdt               : Kilogram olarak % 90 kuru ürün
kg U               : Kilogram olarak Uranyum
1000 kWh               : 1000 kilovat saat
              : Litre
Kg C5H14CINO               : Kilogram olarak Kolin klorür
1000 l               : 1000 Litre
l alc. %100               : Litre olarak saf alkol (%100) 
m               : Metre
m2               : Metre kare
m3               : Metre küp
1000 m3               : 1000 Metre küp
p/a               : Çift
p/st               : Adet
100 p/st               : 100 Adet
1000 p/st               : 1000 Adet
TJ               : Terajul (Brüt kalori değeri)
(1) "Ton başına taşıma kapasitesi (ct/l)"nden, ton olarak bir geminin taşıma kapasitesi anlaşılır. Bu ağırlığa gemilerin yakıt, techizat ve gıda ihtiyaçlarını karşılayan kısımları ile personel, yolcu ve bunların bagajlarının ağırlığı dahi değildir.

 

Devamını oku...

Uluslararası Teslim Şekilleri

Teslim Şekillerinde yapılan değişiklikler 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçti.

En önemli değişiklik dört kuralın yürürlükten kaldırılması oldu. DAF (Delivered at Frontier / Sınırda Teslim) DES (Delivered Ex Ship / Gemide Teslim), DEQ (Delivered Ex Quay / Rıhtımda Teslim) DDU (Delivered Duty Unpaid / Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim) terimleri 2011 başından itibaren geçerli olmak kaydı ile yürürlükten kaldırıldılar. Bunların yerine ise DAT (Delivered at Terminal / Terminalde Teslim) ve DAP (Delivered at Place / Belirlenen Yerde Teslim) olmak üzere yeni iki terim uygulamaya konuldu. Böylece Incoterms kurallarının sayısı 13' den 11' e indirilmiş oldu.

INCOTERMS ayrıca genel olarak iki gruba ayrıldı. Tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar EXW - FCA - CPT - CIP - DAT - DAP - DDP olmak üzere yedi adet olarak belirlendi. FAS - FOB - CFR - CIF kuralları da sadece suyollarıyla yapılan taşıma türlerini kapsamak üzere "deniz ve iç su taşımalarına özgü kurallar" sınıflandırması adı altında toplandı. Öte yandan FAS - FOB - CFR - CIF kuralları içeriğinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. [accordion collapse="false"]

EXW (Ex Works - İşyerinde Teslim)

"İş yerinde teslim" terimi, satıcının malları, kendi yerinde veya ismen belirlenmiş başkaca bir yerde (fabrika, depo, işyeri gibi) alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmesini ifade eder.EXW, satıcı açısından asgari yükümlülüğü temsil eder. FCA (Free Carrier - Taşıyıcıya masrafsız) uluslararası ticaret için daha uygunken, bu kural iç ticaret için uygundur.

Teslim Şeklinin Özellikleri:
Satıcı malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine ithal eder. Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf ve risk alıcı tarafından karşılanır.

Satıcının Yükümlülükleri:
Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlayarak belirtilen tarihte veya süre içinde yine anlaşmada belirtilen yerde (Fabrika, depo, işyeri vb.) herhangi bir taşıma aracına yüklenmemiş olarak, malları alıcının emrine amade tutar. Malların emrine hazır tutulduğunu alıcıya bildirir. Alıcının ihracat ile ilgili belgeleri alabilmesi için yardımcı olur. Alıcının talep etmesi halinde, tüm masraf ve riski alıcıya ait olmak üzere taşıma acentesi ile anlaşma yaparak, düzenlettiği taşıma belgesini varış yerinde malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Eğer belirlenen teslim yerinde üzerinde net olarak anlaşılan belirli bir nokta yoksa ve eğer uygun birkaç nokta varsa, satıcı bu noktalardan kendi amacına en uygun olanını seçebilir. Satıcı, malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle (kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım vb.) ilgili masrafları ödemelidir.

Alıcının Yükümlülükleri:
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Tüm masraf ve risk kendisine ait olmak üzere, mallara ilişkin her türlü ihracat ve ithalat işlemleri için gerekli olan lisans, vb. idari ve ticari belgeleri düzenlemek, gerekli izinleri almak, gümrük işlemlerini yaptırmak ve gümrük vergilerini ödemekle sorumludur. Malları satıcının işletmesinde teslim aldığı andan itibaren malla ilgili tüm risk ve masraflar Alıcının sorumluluğundadır. Malların taşıtılması amacıyla taşıma acentesi ile anlaşarak navlun bedelini öder. Alıcı, malları teslim aldığına dair gereken belge ve delilleri satıcıya sağlamalıdır. Alıcı, ihraç ülkesince öngörülen muayene masrafları dahil, yükleme öncesi her türlü muayene masraflarını ödemelidir.

FCA (Free Carrier - Taşıyıcıya Masrafsız)

"Taşıyıcıya Masrafsız" kuralı, satıcının malları, satıcının işyerinde veya belirlenen başka bir yerde, alıcı tarafından tayin edilen taşıyıcıya veya başka bir kişiye teslim etmesini ifade eder.

Teslim Şeklinin Özellikleri:
Bu teslim şeklinde satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Navlun ücreti de diğer tüm giderler gibi alıcı tarafından ödenir.

Satıcının Yükümlülükleri:
FCA kuralı, satıcının malları uygulandığı ölçüde ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı, malların ihracı için gerekli tüm belgeleri düzenlemeli ve gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Alıcının talep etmesi üzerine durumunda taşıma acentesi ile tüm masrafları alıcıya ait olmak üzere anlaşır. Malları taşıyıcıya veya taşıma acentesinin gözetimine belirlenen tarihte ve yerde teslim eder. Eğer belirlenen teslim yerinde üzerinde net olarak anlaşılan belirli bir nokta yoksa ve eğer uygun birkaç nokta varsa, satıcı bu noktalardan kendi amacına en uygun olanını seçebilir. Teslim anına kadar bütün masraf ve riskler satıcının yükümlülüğündedir. Satıcı, malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle (kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım vb.) ilgili masrafları ve ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları ödemelidir. Satıcı, masrafları kendine ait olmak üzere, malların teslim edildiğine ilişkin olağan teslim kanıtını alıcıya verir.

Alıcının Yükümlülükleri:
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Belirlenen tarihte ve yerde mallarını teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir. İthalat ile ilgili belge veya izinleri alarak gümrük vergisi ve masraflarını ödemekle yükümlüdür. Taşıma acentesi ile anlaşma yaparak navlun ücretini öder. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

CPT (Carriage Paid To - Taşıma Ödenmiş Olarak)

"Taşıma Ödenmiş Olarak" kuralı, satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmamış ise) teslim edeceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi için gerekli taşıma sözleşmesini yapmak ve taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. CPT kuralı kullanıldığında (tıpkı CIP, CFR veya CIF kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir.

Teslim Şeklinin Özellikleri:
Bu teslim şekli özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır. Satıcı varış yerine kadar navlun ücretini ödemekle yükümlüdür. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili bütün risk ve navlun dışındaki masraflar alıcıya geçer.

Satıcının Yükümlülükleri:
Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili tüm risk ve masraflardan kurtulur. Teslimi gerçekleştirildiği ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir. Satıcı, malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle (kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım vb.) ilgili masrafları ve ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları ödemelidir.

Alıcının Yükümlülükleri:
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malların ilk taşıyıcıya tesliminden itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Transit taşıma nedeni ile doğabilecek gümrük masraflarını da alıcı tarafından karşılanır. Navlun bedeline dahil değilse boşaltma masraflarını ödeyerek cirolu konşimentoyu acenteden teslim alır. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

CIP (Carriage and Insured Paid To - Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim)

"Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak" kuralı, satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmamış ise) teslim edeceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi gereken taşıma sözleşmesini yapmak ve taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. CIP kuralı kullanıldığında (tıpkı CPT, CFR veya CIF kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir.

Teslim Şeklinin Özellikleri:
Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentesi ile anlaşır ve temin eder. Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı nakliyat sigortası yaptırır. Ancak alıcı olağandışı risklere (grev, savaş, doğal afet vb.) karşı sigorta yaptırılmasını istiyorsa primini kendisi ödemek şartıyla satıcıdan sigorta kapsamının genişletilmesini isteyebilir. Satıcı tarafından mal bedelinin %10 fazlası ile yaptırılır.

Satıcının Yükümlülükleri:
Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı, malların ihracı için gerekli tüm belgeleri düzenlemeli ve gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlamakta satıcının sorumluluğundadır. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, gönderdiği malın sigortasını yaptırır. Alıcıya, sigorta poliçesini veya sigorta teminatına ilişkin diğer bir kanıt vermelidir. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren ilgili risk ve masraflardan kurtulur. Bu andan itibaren navlun ve sigorta primi dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Teslimi gerçekleştirdiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir.

Alıcının Yükümlülükleri:
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. Teslim anından sonra navlun ve sigorta primi dışındaki meydana gelen bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. İthalat için ödenmesi gereken tüm resimleri, vergileri ve diğer harçları, gümrük işlemlerine ilişkin masrafları öder.

DAT (Delivered At Terminal - Terminalde Teslim) (Yürürlük: 01.01.2011)

"Terminalde Teslim" kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde veya limanında belirlenen terminalde gelen taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder. Terminal terimi, rıhtım, depo, konteyner sahası veya yol, demiryolu veya hava kargo istasyonu gibi üstü açık veya kapalı olabilecek herhangi bir yeri kapsar. Taraflar malların terminalden başka bir yere taşınması ve elleçlenmesi ile ilgili hasarın ve masrafların satıcı tarafından üstlenilmesini amaçlıyorsa, DAP veya DDP kuralları kullanılmalıdır.

Teslim Şeklinin Özellikleri:
Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması (teslim edilmesini) anlamına gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini alıp, DEQ’in aksine, multimodal (çoklu vasıta için) kullanılabilir. DAT Başka bir deyişle, Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında (bu nokta bir liman ya da gümrük antreposu veya alıcının fabrikası olabilir) boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılanmış olarak alıcının emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Kaldırılan terimlerden DAF, DES ve DDU yerine getirilmiş bir terimdir. Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini/ terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.

Satıcının Yükümlülükleri:
Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı ve malların ihracı veya teslimden önce başka bir ülkeden geçişi için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Satıcı, malları kararlaştırılan tarihte, varma yerinde veya limanında kararlaştırılan terminalde, gelen taşıma aracından boşaltarak alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmelidir. Eğer belirli bir terminal kararlaştırılmamış ise, satıcı kararlaştırılan varma yerinde veya limanında kendi amacına en uygun terminali seçebilir. Satıcı, uygun olarak teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları ve uygulandığı ölçüde, malların yukarıda anlatıldığı şekilde tesliminden önce ihracat için gerekli gümrükleme masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergiler ve diğer harçları, malların herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin masrafları öder.

Alıcının Yükümlülükleri:
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Uygulandığı ölçüde, alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithalat iznini veya diğer resmi izni almalı ve malların ithali için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Malların yukarıda anlatıldığı şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin tüm masraflar alıcının sorumluluğundadır. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

DAP (Delivered At Place - Belirlenen Yerde Teslim) (Yürürlük: 01.01.2011)

"Belirlenen Yerde Teslim" kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder.

Teslim Şeklinin Özellikleri:
Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına gelir. DAP daha önceki DAF, DES, ve DDU’nun yerini almıştır. DAP başka bir deyişle, Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı) boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini/ terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.

Satıcının Yükümlülükleri:
Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı ve malların ihracı veya teslimden önce başka bir ülkeden geçişi için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Satıcı, malları kararlaştırılan tarihte, varma yerinde, eğer varsa kararlaştırılan noktada, gelen taşıma aracından boşaltılmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmelidir. Satıcı, uygun olarak teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları ve uygulandığı ölçüde, malların yukarıda anlatıldığı şekilde tesliminden önce ihracat için gerekli gümrükleme masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergiler ve diğer harçları, malların herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin masrafları öder.

Alıcının Yükümlülükleri:
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Uygulandığı ölçüde, alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithalat iznini veya diğer resmi izni almalı ve malların ithali için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Malların yukarıda anlatıldığı şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin tüm masraflar alıcının sorumluluğundadır. Taşıma sözleşmesi uyarınca bu masrafların satıcıya ait olacağının düzenlendiği haller dışında, malların belirlenen varma yerinde teslim alınabilmesi için gelen taşıma aracından boşaltılması için gerekli masrafları öder. Uygulandığı ölçüde, malların ithali için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ve diğer masrafları alıcı ödemelidir. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

DDP (Delivered Duty Paid - Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim)

"Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim" kuralı, satıcının malları ithalat için gümrüklenmiş olarak ve belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracında boşaltmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder.

Teslim Şeklinin Özellikleri:
Bu teslim şeklinde DDU teslim şekli ile aynı prensiplere dayanır; ancak DDP teslim şeklinde satıcı bir de gümrük vergilerini ödemek zorundadır. Alıcının ülkesindeki yerel bir satıcıdan farksız şekilde malları devreder. Eğer taraflar, malların ithalat için gümrüklenmesine ilişkin tüm hasar ve masrafların alıcı tarafından üstlenilmesini istiyorlarsa, DAP Kuralı kullanılmalıdır.

Satıcının Yükümlülükleri:
DDP Kuralı, satıcı açısından azami yükümlülüğü gösterir. Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Kendi ülkesinde ve Alıcı ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. İhracat ve İthalat Gümrük işlemlerini tamamlar. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Taşıyıcı aracı temin ederek navlun ücretini öder. Teslime kadar malla ilgili bütün masraflar ve riskler satıcıya aittir. Teslimi alıcının ülkesinde belirlenen yerde ve tarihte gümrük vergilerini de ödemek suretiyle gerçekleştirir. Satım sözleşmesinde aksi açıkça kararlaştırılmamışsa, ithalata ilişkin ödenmesi gereken KDV ve diğer tüm vergiler satıcıya aittir.

Alıcının Yükümlülükleri:
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder ve malları teslim alır. Malların öngörüldüğü şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallarla ilgili bütün masrafları karşılar. Alıcının satıcıya karşı ihraç veya ithal ülkesi yetkililerinin emrettiği herhangi bir yükleme öncesi muayene masrafını ödemek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

FAS (Free Alongside Ship - Gemi Doğrultusunda Masrafsız)

"Gemi Doğrultusunda Masrafsız" kuralı, satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen geminin doğrultusunda (örneğin bir rıhtımda veya bir mavnada) bırakarak teslim etmesini ifade eder. Malların konteynerde olduğu hallerde, satıcının malları gemi doğrultusunda değil de bir terminalde taşıyıcıya teslim etmesi olağandır. Bu gibi durumlarda, bu kural uygun değildir ve FCA kuralı kullanılmalıdır.

Teslim Şeklinin Özellikleri:
Bu teslim şeklinde satıcı malları geminin yanına kadar getirmekle sorumludur. Mallar gemi rıhtımında ise, yükleme yerine getirerek., Gemi açıkta demirli ise mavnalarla geminin yanına kadar götürülerek teslim edilir. Tesliminden itibaren malların kaybolması veya hasar görmesi gibi rizikolar alıcıya aittir. Bu andan itibaren malla ilgili bütün masraflar ve navlun alıcı tarafından karşılanır. Bu teslim şeklinde ihracat ile ilgili tüm belgeler alıcı tarafından hazırlanır. Gümrük işlemleri de alıcı tarafından yapılır. Alıcı firma bu ülkede ihracatçı gibi hareket edebilmesi mümkün değilse bu teslim şekli seçilmemelidir.

Satıcının Yükümlülükleri:
Satıcı sözleşme şartları uyarınca malları hazırlar. Alıcının isteği üzerine tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmak üzere; alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri ve benzeri idari ve ticari belgeleri almasında yardımcı olur. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Mallar belirlenen limanda, belirlenen tarihte alıcının daha önce belirlediği geminin yanına getirmekle teslim işlemini tamamlar.

Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Alıcının isteği üzerine; satıcı masraflar alıcıya ait olmak üzere yükleme belgesinin düzenlenmesini sağlar, varış limanında malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir. Ve gecikmeksizin gerekli bildirimlerde bulunur. Uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir.

Alıcının Yükümlülükleri:
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İhracat ve ithalat ile ilgili gerekli belgeleri hazırlar, Gümrük masraflarının tümünü öder. Taşıma acentesi ile anlaşma yaparak, geminin yükleme limanına yaklaşık ne zaman varacağını satıcıya bildirir. Yükleme emrine hazır tutulan malları teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

FOB (Free On Board - Gemide Masrafsız)

"Gemide Masrafsız" kuralı, satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen gemide veya bu şekilde teslim edilen malları temin ederek teslim etmesini ifade eder. Bu kural, satıcını malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabilir. Örneğin mallar konteynerde olduğu zaman bu şekilde teslim edilmeleri olağandır. Bu gibi durumlarda, FCA kuralı kullanılmalıdır.

Teslim Şeklinin Özellikleri:
Bu teslim şeklinde satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir. Mallar geminin küpeştesine (güvertesine) geçtikten sonra meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar Alıcının sorumluluğundadır. Satıcı ihracat için gerekli tüm belgeleri hazırlar ve malların Gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder.

Satıcının Yükümlülükleri:
Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Belirlenen limanda, belirlenen tarihte alcının temin etmiş olduğu gemiye yükleme yapar. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar, gümrük işlemlerini tamamlar. Alıcıya yüklemenin yapıldığını bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya gönderir. Malların geminin küpeştesini (Güvertesini) geçene kadar meydana gelebilecek her türlü hasar ve kayıp Satıcının sorumluluğundadır. Uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir.

Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Alıcının isteği üzerine; satıcı masraflar alıcıya ait olmak üzere yükleme belgesinin düzenlenmesini sağlar, varış limanında malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir. Ve gecikmeksizin gerekli bildirimlerde bulunur. Uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir.

Alıcının Yükümlülükleri:
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Taşıma acentesi ile anlaşma yaparak navlun bedelini öder. Yükleme limanında mallar geminin küpeştesini geçtikten sonra malla ilgili tüm masraf ve riskler Alıcının sorumluluğundadır. Uygulandığı ölçüde, ithalat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve malların ithaline ilişkin gümrük işlemlerine ait masrafları ve malların herhangi bir ülkeden transit geçişine ait masrafları ödemelidir. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

CFR (Cost and Freigh - Masraflar ve Navlun)

"Masraflar ve Navlun" kuralı, satıcının malları gemide teslim etmesini veya zaten bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesini ifade eder. Bu kural, satıcını malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabilir. Örneğin mallar konteynerde olduğu zaman bu şekilde teslim edilmeleri olağandır. Bu gibi durumlarda, CPT kuralı kullanılmalıdır. CFR kuralı kullanıldığında (tıpkı CIP, CPT veya CIF kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir.

Teslim Şeklinin Özellikleri:
Bu teslim şeklinde satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir. Gümrük işlemlerini yaptırır ve Navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Bu andan itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.

Satıcının Yükümlülükleri:
Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Mallar gemi küpeştesini geçtikten sonra navlun dışında meydana gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Satıcı yüklemenin gerçekleştiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir.

Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Alıcının isteği üzerine; satıcı masraflar alıcıya ait olmak üzere yükleme belgesinin düzenlenmesini sağlar, varış limanında malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir. Ve gecikmeksizin gerekli bildirimlerde bulunur. Uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir.

Alıcının Yükümlülükleri:
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Taşıma süresince malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek zorundadır. Uygulandığı ölçüde, ithalat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve malların ithaline ilişkin gümrük işlemlerine ait masrafları ve taşıma sözleşmesi kapsamında olmaması kaydıyla, malların herhangi bir ülkeden transit geçişine ait masrafları ödemelidir. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

CIF (Cost,İnsurance And Freight - Masraflar, Sigorta ve Navlun)

"Masraflar, Sigorta ve Navlun" kuralı, satıcının malları gemide teslim etmesini veya zaten bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesini ifade eder. Bu kural, satıcını malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabilir. Örneğin mallar konteynerde olduğu zaman bu şekilde teslim edilmeleri olağandır. Bu gibi durumlarda, CIP kuralı kullanılmalıdır. CIF kuralı kullanıldığında (tıpkı CIP, CPT veya CFR kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir.

Teslim Şeklinin Özellikleri:
Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentesi ile anlaşır ve temin eder. Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı deniz nakliyat sigortası yaptırır. Mallar gemiye yüklendikten sonra navlun ve sigorta primi dışındaki masraflar ve risk alıcıya geçer.

Satıcının Yükümlülükleri:
Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmalıdır. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Gönderdiği malın sigortasını yaptırır, sigorta primini öder. Malları yaklaşık hani tarihte varış limanında olacağını alıcıya bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir. Uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir.

Alıcının Yükümlülükleri:
Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Teslim anından sonra navlun ve sigorta primi dışındaki meydana gelen bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.
[/accordion]
Devamını oku...

Konteyner Ölçüleri

KONTEYNER ÇEŞİDİ HACİM
20 ' KONTEYNER  33.0 metre küp
40 ' KONTEYNER 68.0 metreküp
40 'HIGH CUBE KONTEYNER 76.0 metre küp
45 'HIGH CUBE DRY KONTEYNER 86 metre küp

[accordion collapse="true"]

20' KONTEYNER

İŞ ÖLÇÜLERİ    
UZUNLUK 5.897 mm 19 ft 4.17 in
GENİŞLİK 2.348 mm 7 ft 8.44 in
YÜKSEKLİK 2.390 mm 7 ft 9.90 in
KAPI AÇILIŞI    
GENİŞLİK 2.336 mm 7 ft 8.01 in
YÜKSEKLİK 2.280 mm 7 ft 5.45 in
AĞIRLIK    
MAX BRÜK 30.480 kg (24.000 kg) 67.200 lb (52.910 lb)
DARA 2.240 kg (2.290 kg) 4.940 lb (5.050 lg)
MAX YÜKLEME 28.240 kg (21.710 kg) 62.260 lb (47,860 lb)
YÜKLEME HACMİ 33.0 m³ 1.169 feet küp

40' KONTEYNER

İŞ ÖLÇÜLERİ    
UZUNLUK 12.031 mm 39 ft 5.66 in
GENİŞLİK 2.348 mm 7 ft 8.44 in
YÜKSEKLİK 2.390 mm 7 ft 9.90 in
KAPI AÇILIŞI    
GENİŞLİK 2.336 mm 7 ft 8.01 in
YÜKSEKLİK 2.280 mm 7 ft 5.45 in
AĞIRLIK    
MAX BRÜK 32.500 kg (30.480 kg) 71.650 ib (67.200 ib)
DARA 3.750 k (3.770 kg) 8.270 ib (8.310 ib)
MAX YÜKLEME 28.750 kg (26.710 kg) 63.380 ib (58.890 ib)
YÜKLEME HACMİ 68.0 m³ 2.385 feet küp (2.379)

40 'HIGH CUBE KONTEYNER

İŞ ÖLÇÜLERİ    
UZUNLUK 12.031 mm 39 ft 5.66 in
GENİŞLİK 2.348 mm 7 ft 8.44 in
YÜKSEKLİK 2.695 mm 8 ft 10.12 in
KAPI AÇILIŞI    
GENİŞLİK 2.336 mm 7 ft 8.01 in
YÜKSEKLİK 2.585 mm 8 ft 5.75 in
AĞIRLIK    
MAX BRÜK 30.480 kg (24.000 kg) 67.200 lb (52.910 lb)
DARA 3.940 kg (3.990 kg) 8.690 lb (8.880 lg)
MAX YÜKLEME 28.750 kg (26.710 kg) 63.380 ib (58.890 ib)
YÜKLEME HACMİ 76.0 m³ 2.689 feet küp (2.684)

45 'HIGH CUBE DRY KONTEYNER

İŞ ÖLÇÜLERİ    
UZUNLUK 13.555 mm 44 ft 5.68 in
GENİŞLİK 2.348 mm 7 ft 8.44 in
YÜKSEKLİK 2.695 mm 8 ft 10.12 in
KAPI AÇILIŞI    
GENİŞLİK 2.336 mm 7 ft 8.01 in
YÜKSEKLİK 2.585 mm 8 ft 5.75 in
AĞIRLIK    
MAX BRÜK 32.500 kg (30.480 kg) 71.650 lb (67.200 lb)
DARA 4.880 kg 10.760 lb
MAX YÜKLEME 27.620 kg (25.600 kg) 60.890 lb (56,440 lb)
YÜKLEME HACMİ 86 m³ 3.031 feet küp (2.684)

[/accordion]

Devamını oku...

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşviki nedir Yatırım Teşvik Nedir Yatırım teşvik belgesi nedir Kimler yatırım teşvik belgesi alabilir Yatırım teşvik belgesi almak için başvuru mercii neresidir Yatırım teşvik belgesi için istenen evraklar ?

Yatırım Teşviki nedir ?
Devletin, yatırım hacminin arttırılması amacıyla, bu konularda önceliği olan yörelere daha çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda verilen ve yatırımcıya sunulan desteklerin tümüne yatırım teşviki denir.

Yatırım teşvik belgesi nedir ?
Yatırım teşvik belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer yaratmak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım teşvik belgesi, firmaya doğrudan nakit verilmesi anlamına gelmez. Bu belgede, yatırımcının yatırım yaptığı alanda büyük bir nakit çıkışını, dolayısı ile parasal sermayesinin eksilmesini önleyen destekler, muafiyetler ve indirimler söz konusudur. Yaptığı yatırımların genel nitelikleri Yatırım Teşvik Mevzuatına aykırı olmayan her girişimcinin yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından yararlanması hem yatırımlar için sermaye yaratıcı unsurlara olanak yaratacak hem de yatırımların yaygınlaşmasını, öncelikli bölgelere doğru yatırım ağının genişlemesini sağlayacaktır. Ayrıca, teşvik belgesi sahibi olarak yapılacak yatırımlar, uluslararası piyasalarda rekabet gücünü arttıracak tüm yatırım faaliyetlerini .

Kimler yatırım teşvik belgesi alabilir ?
Yatırımın Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için minimum yatırım tutarının,

Gelişmiş ve normal yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 milyar Türk Lirası,

Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 milyar Türk Lirası,

olmak kaydıyla (Bu rakamların altında kalan yatırımlar için teşvik belgesi verilmez.) yatırım yapacak ve yatırımının içeriği Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi uygun olacak gerçek şahıslar, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları (adi ortaklıklar), kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye´deki şubeleri, yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak anonim ve limited şirketler ile kurulacak şubeler, yatırım teşvik belgesi için başvurabilir.

Yatırım teşvik belgesi almak için başvuru mercii neresidir ?
Kredi tahsisi desteğinden yararlanabilecek yatırımlar dışındaki imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 4 trilyon Türk Lirasını aşmayan yerli sermayeli yatırımlar için ilgili Sanayi Odalarına,

Diğer yatırımlar ile yabancı sermayeli yatırımlar için Müsteşarlığa başvurulması gerekmektedir

Yatırım teşvik belgesi için istenenler nelerdir ?

1.Dilekçe

2.Yatırım Bilgi Formu

3.Yurtiçi ve yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat proformaları

4.Yatırım teşvik fonuna katkı payı

5.Noter onaylı imza sirküleri

6.Sicil gazetesi aslı ve örneği

7.Turizm, tersane ve madencilik yatırımları için ilgili bakanlıklardan alınmış işletme ruhsatları.

Yatırımın tamamlanma koşulları nelerdir?

Yapılan yatırım, bölgesine göre öngörülen asgari miktarı geçmiş ise, fizibilitede yer alan mal ve hizmet üretiliyorsa, yapılan bina inşaat alanı, makine yerleşimine uyumlu ise yatırım tamamlanmıştır. Bunlardan herhangi biri eksik ise, verilen teşvik ayrıcalıkları geri alınır.

Devamını oku...

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme Rejimi Nedir?
İhracata yönelik önemli mevzuatlardan biri olan Dahilde İşleme Rejimi ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi aramallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilirler. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur. Söz konusu olan bu Dahilde İşleme İzin Belgesi, Gümrük muafiyetli ithalat ya da yurtiçi alımlara olanak sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı´nca düzenlenen bir belgedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Türleri
Dahilde İşleme İzin Belgeleri iki ana kategoriden oluşmaktadır. İşleyiş ve avantajlar bakımından farklılıklar gösteren bu iki kategoriyi işletmeler amaç ve ihracat beklentileri açısından kendilerine uygun olanı tercih edebilirler.

1-Şartlı Muafiyet Sistemi (İhracat Taahhüdü Karşılığı Askıya Alma):
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde gerekli olan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemelerinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca bedelli ve/veya bedelsiz ithaline ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak izin verilmesidir. Bu sistemde ihracatçılar, ithal ettikleri girdilere karşılık gelen vergileri ödemeyip, ithalatın yapıldığı gümrük idaresi saymanlıklarına, hesaplanan vergi tutarı kadar bir teminat yatırmak suretiyle vergileri askıya aldırtma hakkına sahiptirler.

İthalatla ilgili vergi muafiyetinden yararlanmak, ancak ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi ile kesinlik kazanmaktadır. Eşdeğer Eşya kullanılması: İşlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak 8-12´li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Serbest dolaşımdaki hammadde kullanılarak yapılacak nihai ürünün 3. ülkelere ihracatını müteakip her türlü vergiden muaf olarak ve teminat alınmaksızın bundan sonra yapılacak mal ithalatına olanak sağlamaktadır.

Türkiye´de serbest dolaşımda bulunan girdileri kullanarak üretim yapan ve ürettiği ürünleri üçüncü ülkelere ihraç eden üretici olan ihracatçı firmalar, bu tür ihracatlarını belgelemek koşuluyla ihraç edilen ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin eşdeğeri olan 3. ülke menşeli girdileri gümrük vergisi muafiyetli olarak ithal etme hakkına sahiptir. Eşdeğer eşya kullanımı ile ilgili Dahilde İşleme izin Belgeleri kapsamında ithal edilen girdiler üzerinde bunları ithal eden firmaların serbest tasarruf hakkı bulunmaktadır. Bu mallar ithal edilirken serbest dolaşıma girmek üzere ithal edilmektedir.

2-Geri Ödeme Sistemi:
İthalat Rejimi çerçevesinde her çeşit vergisi ödenerek serbest dolaşıma giren malların kullanılması ile üretilen mamullerin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 3. ülkelere ihracı halinde, ithalat sırasında tahsil edilen vergiler geri ödenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. İşletme ihracat yapma düşüncesinde ise, ithalat esnasında Gümrük Beyannamesi üzerine malların geri ödeme sistemi çerçevesinde ithal edildiğini şerh düşürmelidir. İthalat esnasında ödenmiş olan vergilerin geri alınabilmesi için, işletmenin ithalatı takip eden 6 ay içerisinde dahilde işleme izin belgesi almak için müracaat etmesi gerekmektedir. Geri Ödeme Sistemi çerçevesinde düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi, İhracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip 3 ay içerisinde, ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile elde edilen avantajlar

·        İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek şartı ile ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet

·        3. ülkelerden yapılan ithalatta gümrük vergileri, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet

·        İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat

·        Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithalde KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet

·        Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama
Ödenmiş vergilerin geri alınması olanağı

·        Eşdeğer eşya kullanımına olanak verilmesi.

Devamını oku...

Gümrük E-İmza Uygulamaları

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşaviri e-imza İthalat ihracat ve özet beyanda elektronik e-imza uygulaması hakkında bilgi.

E-imza Nedir?

Sistemi kimleri ilgilendirir:

A Karneli Müşavir Kendi adına ancak bir tane sertifika ala bilir

A Karneli Müşavir Elektronik imza sertifikası veya E-İmza Mobil sertifikasından ancak birini alabilir

A Karneli Müşavir aynı anda birden fazla farklı yerde program kullanmak istiyorsa Mobil imzalı sertifikayı alması gerekir.

Aynı Edi Kodundan ama birden fazla A Karneli Müşavir olması durumunda her A Karneli Müşavir sadece bir tane sertifika ala bilir

5070 Sayılı Elektronik İmza kanununa göre Elektronik İmza;

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri.

Güvenli elektronik imza;
- Münhasıran imza sahibine bağlı olan,
- Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,
- Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,
- İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır.

Elektronik imza, aslında kapsamlı bir güvenlik teknoloji içersinde yer alan, teknolojinin gelişimiyle birlikte artan fonksiyonları da bünyesine katarak genişleyen bir veri güvenliği uygulamasıdır. Veriler, ağ sistemleri içersinde yer alan bilgi parçacıklarıdır. İletişim ve şu anda elektronik ortamda gördüğümüz tüm uygulamaların temelinde veri sistemleri bulunmaktadır. Verilerin güvenliğini sağlamak aynı zamanda bunların oluşturduğu uygulamaların da (programların, elektronik belgelerin v.b.) bir ölçüde güvenliğini sağlamak anlamına gelmektedir.

Sistemin çalışma prensibi:
Detaylı ve Özet Beyanname bilgileri girişi eskisi gibidir.

Tarifeye veya Tescile yolama eskisi gibidir

Fakat Tescilden dosya geldikten sonra sistem bu esnada
a- E-İmza Kartının takılı olduğu bilgisayara beyanname bilgilerinin belirli kısmını gösterip şifre girmesini isteyecek 4 rakamlı şifre girildiğinde beyanname onaylanmış şekilde gümrüğe gönderilecektir.

b- Mobil İmzaya ile olan larda mesaj olarak Mobil İmzalı olan cep telefonuna gelir cep telefonunda çok fazla bilgi göstermek mümkün olmadığından daha az bilgi gösterilerek şifre girilmesi sağlanır ve beyanname gümrüğe gider.

Sistemin faydaları
Beyanname formunun kalkması: Gümrük kanunu ve ilgili yönetmeliklerin yayınlanması ile beyanname ve özet beyan formlarının basılmasına gerek kalmayacağı için bununla alakalı masraflar oluşmayacaktır

Değişikliğin ofisten yapılması: Şu anda değişiklikler sadece gümrüklerden yapılıyor ama bu sistemle ofislerden de yapılacaktır

Devamını oku...

Sigortacılık İşlemleri

Sigorta, oluşması muhtemel ve parayla ölçülebilen risklerin bir ücret (prim) karşılığında,  bu işi üstlenen şirket tarafından tazmin edilir.

Nakliye sigortası ise, mal ve bedelinin satıcı ile alıcı arasında belirlenmesinden sonra sevkiyat sırasındaki risklerin karşılanmasıdır. Yani, nakledilen ticari eşyanın, taşıma sırasında karşılaşabileceği ziya, hasar ve zararlara karşı yaptırılan bir sigorta türüdür.

Malın sigortalı olduğunu gösteren belge sigorta poliçesidir.

Sigorta poliçeleri, bir seferlik yapılan taşımanın risklerini taşıdığı gibi yıl içinde olan tüm sevkiyatların riskinide  teminat altına alabilir.

Poliçe Tipleri
Kati Poliçe: Nakliye sigorta sözleşmesi yapılırken  gerekli her türlü bilginin bulunduğu kesin poliçedir.
    Muvakkat Poliçe : Sevkiyat ile ilgili bazı bilgilerin eksik olduğu, daha sonra eksikliklerin bildirileceği kaydı ile teminat verilen poliçelerdir.

Sigorta Edilen Riskler

Dar Teminat : Taşıma aracının çarpması, yanması, devrilmesi, yoldan çıkması gibi fiziki olayları, doğal afetler sonucu eşyanın ziyan va hasara uğramasını, gemideki eşyaları kurtarmak için yapılan masrafların risklerini kapsamaktadır. Sadece hava yolu taşımasında dar teminat verilmemektedir.

Geniş Teminat :
(ALL RISKS) Tüm taşıma türleri için geçerlidir. Eşyanın taşınması, yükleme ve boşaltılması ile depolanması sırasında meydana gelen tüm riskleri teminat altına alır.

Force Majeur :
Nakliyenin yapılacağı bölgelerde savaş, grev, lokavt, karışıklık ve halk hareketlerinden doğan riskler söz konusu ise geçerlidir.

Nakliyat Poliçelerinin Özellikleri

    Nakliyat primleri peşin ödenir.
    Nakliyat poliçesinde iptal yoktur, ancak malın yola çıkmadığının belirlenmesi gerekir.

Devamını oku...

İhracat İşlemleri

- Gümrük G.T.İ.P. lerinin tespit edilmesi,
- Eşyanın cinsine göre ilgili ihracat birliklerine üyelik kayıt işlemlerinin yaptırılması,
- İhracat rejiminde ve yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadelerinin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemlerin(Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, ATR, EUR1, ve Menşei şahadetnamesi ülke durumuna göre Konsolosluk tasdik işlemleri) yapılması,
- Şirketin talebi doğrultusunda, yapılacak ihracatın satış şartlarına göre gümrük müşaviri tarafından düzenlenecek vesaiklerinin banka veya şirketin talimatına göre eşyaların alıcısına intikalinin sağlanması,
- Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamelerinin düzenlenmesi, ilgili gümrükten kabul ve tescil ettirilmesi, muayene ve tespitinin yapılması,
- Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin tamamlanması,
- Şirketin talebi doğrultusunda, eşyanın beraberinde gidecek vesaikin nakliyeci firmaya teslim edilmesi,
- Eşyaların yurt dışı edilmesinden ve gümrüğe gelmesinden sonra beyannamenin kapatılması,
- Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracat nüshasının müşteriye teslim edilmesi,
- Geçici ihracat işlemlerinin yapılması,
- İhracat işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemlerin yapılması,
- İhracat konusu emtianın ilgili birimlerden analiz, ekspertiz gibi raporlarının veya belgelerinin alınması vs. gibi işlemler şirketimizce titizlik ve güvenle yapılmaktadır.

Devamını oku...

Antrepo İşlemleri

Antrepolarda kalması gereken mallarınıza ait gümrük işlemlerini tamamlamakta, antrepolarda mallarınızın güvenli ve doğru şekilde istifini kontrol etmekte, arzu edildiği takdirde yükleme ve boşaltma esnasında tüm antrepo işlemlerine refakat ederek benzersiz hizmet farkını yansıtmaktadır.

Antrepo işlemleri hizmetlerimiz

Mallarınıza yükleme ve boşaltma esnasında refakat,
Eşyanın doğru ve güvenli istifini sağlanması,
Eşyanın antrepo rejimi hükümlerine göre gümrük işlemlerinin tekamülü,
Mevzuat çerçevesinde antrepo içerisinde yapılabilecek elleçleme işlemlerine yönelik izinlerin temini, işlemlerin yaptırılması, işleme refakat.

Devamını oku...

Transit Aktarma İşlemleri

- İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarını yaptırmak,
- Ordinoyu almak,
- Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa veya talep varsa küşad etmek,
- Eksiklik,hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek,
- Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak, itirazlarını yapmak,
- Şirketin istediği yere taşınmasını yapmak ve yetkililere teslim etmek,
- Eşyanın zamanında yurda gelmesini sağlamak, gerekli olduğu durumlarda nakliyecilerle temas irtibat kurmak,
- Transit ve fiktif antrepo işlemlerini yapmak,
- Aktarma beyannamesi ve üst yazılarının en kısa sürede Antrepo veya Serbest Bölge Md.''ne teslim etmek,
- Serbest Bölge İşlem Formu ve Ön Statü Belgelerinin düzenlenerek, giriş ve çıkış onay işlemlerinin yapılması,

Aktarma işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak

Devamını oku...

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı

Dış ticaretle ilgili konuların fiziki yönü dış ticaret mevzuatı ve gümrük mevzuatı ile ilgilidir. Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı danışmanlığı hizmetlerini alan kişi kurum ve kuruluşlar Gümrüklerde tatbik edilen mevzuatlar ve bu mevzuatların uygulamalarında yaşanan gelişmeler hakkında anında bilgiye sahip olur ve bu bilgiyi zamanında ve doğru kullanmak suretiyle maliyetlerinin düşürülmesini sağlayarak rekabet üstünlüğü elde ederler.

Ciddi rekabetin yaşandığı dış ticarette başarı; eşyanın en düşük maliyetle tüketicinin veya üreticinin istediği yere zamanında teslim edilmesine bağlıdır,ancak bazı ülkeler insan sağlığının, hayvan bitki yaşam sağlığının ve de çevrenin korunması amacıyla tarife ve tarife dışı engellerle eşyanın pazara girişini gümrükte engellemeye çalışmaktadır.Bu nedenle eşyanın gümrükte her hangi engelle karşılaşmadan planlanan zamanda piyasaya sunulabilmesi için; mevcut ikili veya çok taraflı anlaşmaların ve de mevcut yasaların verdiği hakların kullanılarak eşya gümrüğe ulaşmadan çözümlerin üretilmesi, uygulamaya konulması şarttır.Diğer taraftan, gümrük vergisi maliyet unsurları arasında çok önemli bir yer tuttuğundan eşyanın yurt içi satış fiyatının belirlenmesinde bu verginin önceden bilinmesi büyük önem arz etmektedir.

Karaca mevzuat servisi,müşterilerine dış ticarete konu ürünlere ilişkin gümrük müşavirliğinin kapsamına giren her türlü mevzuat prosedür uygulama ve izlenmesi gereken yöntemler ve alınması gereken izinler hakkında danışmanlık hizmeti verir.İhracatta sipariş alınmadan İthalatta sipariş verilmeden eşya ile ilgili tarafımıza ulaştırılan belge ve bilgiler üzerinde yapılan ön araştırmalarla her türlü izin GTİP tespiti ve maliyet yapılmasının sağlanıp GV,KDV,ÖTV ve vb ön bildirimlerin yapılması Karaca’nın danışmanlık hizmetleri arasındadır.

Karaca’nın Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı Hizmetleri arasında ayrıca,

  • Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygunluğunun değerlendirilerek aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlemlerin İDARİ BİR KARARLA DÜZELTİLMESİ veya KALDIRILMASI veya İDARİ DAVA KONUSU YAPILMASI,
  • Gümrük idaresince eşyanın ithali sırasında hiç ödenmediğinde veya noksan ödendiği iddiasıyla istenen Gümrük Vergilerine ve fonlara karşı GÜMRÜK İDARESİNE DÜZELTME TALEBİNDE BULUNULMASI, İTİRAZ YAPILMASI, VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILMASI ve MAHKEME KARARLARININ DANIŞTAY NEZDİNDE TEMYİZ EDİLMESİ,
  • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla tarafınıza yapılan suç duyuruları ile ilgili GEREKLİ DEĞERLENDİRMELERİN YAPILMASI VE SAVUNMALARIN HAZIRLANMASI, hizmetleri de bulunmaktadır.

Karaca’nın uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyiminden yararlanılmasında, işletmelerin haklarının korunması, mağduriyetlerinin ve maliyetlerin giderilmesi açısından sayılamayacak kadar yararlar bulunmaktadır.Karaca yukarıdaki tüm süreçlerde müşterilerini doğru yönlendirerek profesyonel Gümrük Müşavirliği Hizmeti sunmanın ayrıcalığını yaşamakta ve yaşatmaktadır.

Devamını oku...

Lojistik Hizmetleri

Lojistik ürün, servis ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik, nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. Lojistik işletme sorumluluğu, hammaddenin coğrafik konumlanması, prosesin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin bitirilmesidir.

Lojistik kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı, geri hizmet olarak verilmiştir. Genel olarak, lojistik mühendisliğin makine sistemlerinden ziyade insan sistemleri ile ilgilenen bir branşı olarak görülür.

Lojistiğin günümüzde kabul gören en geçerli tanımı The Council of Logistics Managment (CLM) kuruluşu tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre Lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının, başlangıç noktasından (kaynağından) tüketildiği son noktaya (nihai tüketiciye) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasıdır.

Doğal kaynakların dünyaya eşit olarak dağılmamış olması, insanların başka ülkeleri görme arzusu ve en basit olarak günlük hayatımızda bir yerlere gitme çabası sonucu ulaştırma ortaya çıkmıştır. Ulaştırma, zamanla artan tüketici taleplerini karşılamak isteyen işletmelerin rekabetlerinin yoğunlaşmasıyla zenginleşerek farklı bir boyut kazanmıştır.
 
1990''lı yıllarda küreselleşmenin artmasıyla birlikte, işletmeler daha fazla ithalat ve ihracat yapmaya başlamışlardır. Böylelikle ulaştırma, işletmeler için hem maliyet açısından hem de zamanında pazarda yer alma isteğinden dolayı önemli bir faktör haline gelmiştir. Bu sebeplerden dolayı işletmeler rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek için ulaştırmaya önem vermişlerdir. Fakat mesafelerin uzunluğu ve zamanın önemli bir rekabet unsuru olması çeşitli ulaşım sistemlerini entegre ederek hareket etmelerini gerektirmiştir. Yani 1960''a kadar kullanılan ''unimodal sistem''den (tek seçenekli taşıma sistemi), ''multimodal sistem''e (en az iki seçenekli taşıma sistemi) geçilmiştir. Bu durumda işletmelerin ulaşım sistemlerinin kontrolü giderek zorlaşmaya başlamıştır. Bununla birlikte ulaşım sistemlerinin birleştirilmesi işletmenin faaliyetlerine hız katmasına rağmen, maliyetlerinin artışına sebep olmuştur. İşletmeler hem faaliyetlerindeki hızlarını korumak hem de bunun sayesinde içinde bulundukları pazarı kaybetmemek adına ulaştırmacılığı stratejik olarak daha önemli görmüşler ve böylece maliyetlerini düşürmeyi hedeflemişlerdir. Bunun sonucunda ulaştırma operasyonlarının yerine getirilmesini sağlayacak bütün kademeleri içinde barındıran ''lojistik yönetimi'' ortaya çıkmıştır.

Lojistik Yönetimi Nedir?
Lojistik kelime kökeni itibariyle Latin dilinde lojik (mantık) ve static (istatistik) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir ki sözlük anlamı olarak mantıki istatistiktir.
Lojistik esas olarak askerî bir terimdir, bundan dolayı ilk uygulamaları askerî alanlar ve savaş alanları olmuştur. Fakat esas önemi 2. Dünya Savaşı''nda anlaşılmış ve sonrasında lojistiğe bilimsel bir konu gözüyle bakılmaya başlanılmıştır.
2. Dünya Savaşı sonrası ABD''de bir çok işletme lojistiğin önemini kavramış ve 1960''dan günümüze kadar süren gelişim süreci içerisinde lojistik hizmetlerinden faydalanmaya başlamıştır.

The Council of Logistics Management (CLM) kuruluşu tarafından yapılan tanımda açıklanması gereken 2 unsur var, bunlar; müşteri ve tedarik zinciri. Lojistikçiler için müşteri her türlü teslim noktalarıdır. Tedarik zinciri; tedarikçilerden, üreticilerden, dağıtıcılardan, toptancılardan ve perakendecilerden meydana gelir. Lojistikçiler tedarik zinciri içerisinde malzeme ve bilgi akışını sağlayarak tedarikçi ve müşteri arasında köprü görevi üstlenir.

Ülkemizde lojistik şirketlerinin geçmişte taşımacılık sektöründe faaliyet göstermeleri, ve insanların yeterli derecede bilgilendirilmemesinden dolayı lojistik, taşımacılık olarak değerlendirilmektedir. Halbuki tanımdan da anlaşılacağı gibi lojistik, taşımacılığın yanında tanımda sözü edilen diğer faaliyetleri de içermektedir. Lojistiğin tanımı işletmeler tarafından iyi anlaşılmalıdır ki; planladıkları hedefleri mantıki hesaba dayalı malzeme, personel ve bilgi akışı ile destekleyerek gerçekleştirilebilsinler."

Lojistik, doğru zamanda doğru fiyatla, doğru miktara sahip olmak olarak tanımlanabilir. Lojistik bir proses bilimidir. Tüm endüstriyel sektörlerde, verimlilik, tedarik zinciri ve proje devreye alma sürelerinin istenen düzeyde olup olmadığı denetlenir. Lojistik , askerlerin ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanması sürecinden, doğmuş bir konsepttir ve bu temelden yola çıkarak çok daha ileriye gitmiştir. Eski Yunan, Roma ve Bizans uygarlıklarında ihtiyaçların dağıtımı ve finanse edilmesinden sorumlu Logistikas denen bölümler ve subaylar vardı. Oxford Üniversitesi, sözlüğünde lojistik kelimesi; ‘Askerlik biliminin personel , teçhizat, malzeme taşıma , bakım ve sağlanması ile ilgili bir dalı’ olarak tarif edilir.

Osmanlı''da lojistik hizmetleri derbendcilik, köprücülük, gemicilik, meremmetçilik adlarıyla başladı.

Lojistik, 1950’lerden sonra iş hayatına uyum sağlamıştır. Dünya çapında tedarik, taşıma ve malzeme ihtiyacının artması bunun başlıca sebebidir.

Türkiye''de Lojistik Danışmanlık Hizmetleri
Lojistik işletmeler için çok büyük önem arz eden bir alandır. Türkiye''de bir çok işletme lojistik süreçlerini etkin bir şekilde planlayamadığı için büyük maliyetlere katlanmak durumunda kalmaktadır. Bu noktada lojistik danışmanlığı devreye girmekte ve firmalar, planlamada ihtiyaç duydukları beyin gücünü, dışarıdan karşılama şansını elde etmektedirler. Bu kapsamda bireysel çalışan uzman kişilere başvurulabileceği gibi, lojistik üzerine uzmanlaşmış kadrolar ile hizmet veren firmalardan da faydalanılabilinmektedir. Danışmanlar, firmanın süreçlerini incelemekte ve bilimsel yöntemler kullanarak planlama yapmaktadırlar. Talep tahminlemesinin ardından üretim planlama, sonrasında depo süreçlerinin optimizasyonu ve dağıtım süreçlerinin planlanması ile etkin bir tedarik zinciri geliştirilebilmektedir

Devamını oku...

Ata Karneli İşlemler

ATA  KARNESİ : Eşyaların Gümrük  Vergisine  tabi  olmadan  geçici  kabulüne  imkan  sağlayan  teminat   yerine  geçen  ve  beyanname  olarak  kabul  edilen  bir  belgedir.  
 
ATA  SÖZLEŞMESİNE  TARAF   OLAN  ÜLKELER  :

Almanya , Amerika, Andorra, Avusturalya, Avusturya
Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan
Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin
Danimarka
Estonya
Fas, Fildişi Sahilleri, Finlandiya, Fransa
Gibraltar, Güney Afrika 
Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong. Kong
İngiltere, İrlanda, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İspanya, İzlanda, İran
Japonya
Kanada, Kıbrıs, Kore
Letonya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg
Macaristan, Makedonya, Malezya, Malta, Mauritis
Norveç
Polonya, Portekiz
Romanya, Rusya
Senegal,Sırbıstan, Singapur, Slovak Cum., Slovenya, Srilanka
Şili 
Tayland, Tayvan, Tunus, Türkiye
Yeni Zelanda, Yunanistan
 

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşaviri Firma Olarak Fuar ve sergi amaçlı ihrac edilecek malzemeler,Ata Karnesi,Sergi ve fuar eşyası Gümrük İşlemleri,Tamir amaçlı hariçte işleme,Tamir Maksatlı Hariçte İşleme Standart değişim sistemine dayalı hariçte işleme hizmetlerini yapıyoruz.

Fuar ve sergi amaçlı ihrac edilecek malzemeler geçici çıkış niteliğindeki mallardır ATA karnesiyle veya geçici çıkış gümrükleme işlemleri tamamlanarak gönderilir.

Geçici çıkış beyannamesiyle çıkışı yapılan eşyanın, üç yıllık süre sonunda Türkiye’ye geri dönüşü sırasında serbest dolaşıma giriş beyannamesiyle ithal işlemleri yapılır.

Ancak ATA karnesiyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak ihrac edilen malların dönüşünde daha önceden serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest dolaşıma tekrar girmesi işlemi aynı ATA karnesiyle yapılır kısacası uygulamada kolaylık sağlanması açısından ATA karnesiyle geçici çıkış yapılması daha uygun olur.

Ata Karnesi; Geçici olarak kabul edilen eşya için milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen bir gümrük belgesidir. ATA karnelerinin temini için, üzerinde eşyanın adı, miktar ve değeri, eşyanın ne amaçla ve hangi ülkelere götürüleceği ve karne hamilinin adı bulunan bir dilekçe ile birlikte ilgili Ticaret Odasın’a başvurulmalıdır. Dilekçe yanında yetki belgesi, imza sirküleri, taahhütname, karne ücreti, eşyanın değerinin % 150’si kadar nakdi teminat veya banka teminat mektubu (döviz ile yapılacak teminatlarda mal bedelinin % 100’ü kadar teminat yeterlidir) ve mal listesinin verilmesi gerekmektedir.mal listeleri malın gideceği ülke için altı nüsha, müteakip ülkeler için ikişer nüsha olarak düzenlenmelidir.

Karayolu ile yapılacak taşımacılıkta transit geçilecek her ülke için ayrıca ikişer nüsha olarak mal listesinin de verilmesi gereklidir. Geçerlilik süresi bir yıldır her ülkeye girişte ve çıkışta ilgili gümrük mercilerine onaylatılması gereklidir ibraz işlemlerinin tamamlanmış olması durumunda teminat geri alınabilmektedir.

Sergi ve Fuar Eşyası Gümrük İşlemleri

(1) Yurtdışında düzenlenen sergi ve fuarlarda gösterilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşya gümrük müdürlüğüne gümrük beyannamesi ile beyan edilerek, gümrük işlemleri tamamlanır.

(2) Sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere geçici çıkışı yapılacak eşyanın ayırt edici özellikleri, özel işaretleri ile eşyanın sergileneceği fuar veya serginin adı beyannameye kaydedilir. Bu eşyaya ilişkin kesin satış faturası aranmayarak proforma fatura veya sevk irsaliyesinin beyannameye eklenmesi sağlanır.

Tamir Amaçlı Hariçte İşleme

(1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 142, 143 ve 144 üncü maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir ettirilmek istenen eşyaya ilişkin hariçte işleme izni ilgili gümrük müdürlüğü tarafından verilir. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname hariçte işleme izni hükmündedir. Ayrıca izin belgesi düzenlenmez. Gümrük müdürlüğünce eşyanın ihracat rejimi hükümlerine göre işlemleri yapılarak beyannamenin 44 numaralı kutusuna; işleme faaliyetinin mahiyeti ve eşyanın marka, seri numarası, model yılı gibi ayırt edici özellikleri ile özel işaretleri kaydedilmek suretiyle, eşyanın ayniyet tespiti Gümrük Yönetmeliğinin 475 inci maddesi çerçevesinde yapılır.

(2) Tamir amaçlı hariçte işleme izninin verilebilmesi için, eşyanın tamir edilebilir durumda olduğunun gümrük idarelerince tespiti gerekir. Bunun mümkün olmaması halinde, söz konusu eşyanın bakım ve onarımı ile sorumlu yetkili servisinden alınacak teknik rapor veya sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasından alınacak belgenin gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüsleri ile sivil havacılık sektöründe üretim ve montaj gibi teknik alanda faaliyet gösteren kuruluşlara ait araç, gereç ve teçhizata ilişkin bu kuruluşların konuyla ilgili rapor düzenlemeye yetkili teknik personeli tarafından hazırlanan raporlar hariçte işleme izninin verilmesi için yeterlidir.

(3) Gümrük Kanununun 142 inci maddesi uyarınca tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyaya gümrük vergilerinden tam muafiyetin uygulanabilmesi için, söz konusu eşyayı imal veya ihraç eden imalatçı veya ihracatçı firma tarafından düzenlenen garanti belgesi veya sözleşmenin veya imalat hatasını gösterir imalatçı firma yazısının, noterlikçe veya yurtdışı temsilciliğimizce onaylı tercümesi gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.

(4) Eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde, eşyanın gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar esas alınmakla birlikte, ödenen navlun, sigorta ve yurt dışında tamir sırasında ödenen diğer masraflar da dikkate alınır.

(5) Tamir için gönderilen eşyanın tamirinin mümkün olmaması nedeniyle tamir için gönderilen eşya ile aynı teknik özelliklere sahip yeni bir eşyanın gönderilmesi durumunda, bahse konu eşya için garanti kapsamında olsun olmasın serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır. Ancak 5/2/2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/1/2000 tarihli ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 39 uncu maddesinin (c) fıkrası hükmü saklıdır.

Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçte İşleme

(1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 144 ila 148 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir edilmek istenen eşyanın yerine, tamir işlemi tamamlanarak gümrük bölgesine geri getirilinceye kadar geçen süre içerisinde kullanılmak üzere, serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici olarak ithal edilerek kullanılmasına ilişkin hariçte işleme izni gümrük müdürlükleri tarafından verilir.Bu durumda geçici ihracat eşyası ile ikame eşyanın gümrük işlemleri aynı gümrük müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Standart değişim sistemi kapsamında tamir amacıyla geçici ihraç edilecek eşyanın, önceden ihraç edilmesinin üretimi durduracak, ekonomik kayba neden olacak ve sistemin işleyişini bozacak nitelikte olduğunun bir dilekçe ile gümrük müdürlüğüne bildirilmesi ve ithalat vergileri tutarını karşılayan teminat verilmesi halinde ikame eşyanın önceden ithaline izin verilir.

(3) Standart değişim sistemi kapsamında tamirata konu geçici ihraç eşyası yerine geçici ithali yapılan ikame ürünün, geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre, 5/2/2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/1/2000 tarihli ve 2000/69 sayılı kanun

Devamını oku...

Geçici İthalat

Gümrük Kanunu’nun 128 inci maddesinde Geçici ithalat rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır.

Geçici ithalat izni için Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu ve ilgili belgelerle birlikte gümrük müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

Geçici İthalat Rejimi çerçevesinde, eşyanın tam muafiyet ya da kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilmesi mümkündür.

Tam muafiyet kapsamında geçici ithal edilen eşyanın vergileri teminata bağlanmakta ve söz konusu eşyanın yurt dışı edilmesi durumunda alınan teminat iade edilmektedir. Kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilen eşyadan ise Türkiye Gümrük Bölgesinde kaldığı her ay için söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde  alınacak vergilerin %3’ü tahsil edilmekte ve eşyanın yurt dışına gönderilmesi durumunda tahsil edilen vergiler geri verilmemektedir.
Türkiye Gümrük Bölgesine tam muafiyet ve kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilebilecek eşya ilgili mevzuatta belirlenmiştir.

Geçici İthalata ilişkin mevzuatta, bir takım eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabileceği süre belirlenmiştir. Kalış süresi belirlenmeyen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi’nde kalış süresi ise, eşyanın özelliği ve eşya sahibinin talebi doğrultusunda gümrük müdürlükleri tarafından belirlenmektedir.

Mücbir sebeplerin varlığı halinde verilen sürenin uzatılması mümkün bulunmakta, ancak eşya mülkiyetinin devredilememesi veya eşyanın uzun süreli yatırımlarda kullanılması halleri dışında 24 ayı aşan süre uzatımı yapılamamaktadır.

Devamını oku...

Geçici İhracat

Geçici İhracat Eşyası; 31.12.1995 tarih ve 22510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hariçte İşleme Rejimi Kararı Karar No:95/7617 ‘ye göre Hariçte işleme rejimi çerçevesinde tamir amacıyla veya daha ileri safhada, eşyanın montajı,işlenmesi,yenilenmesi veya tamir edilmesi ile benzeri işlemleri görmek üzere üçüncü ülkelere gönderilen eşyayı kapsar.

Uygulamada yaygın olarak Geçici ihracat olarak adlandırılan işlemin  hariçte işleme izin belgesi nin süresi azami bir yıldır. Ancak belge sahibinin gerekçeli talebi üzerine bir yıla kadar ek süre verilebilir.

Hariçte işleme Rejimi kapsamında üçüncü ülkelerde işlenerek ithal edilmesi taahüt edilen ürünlerin belgede (Hariçte işleme izin belgesi) belirtilen şartlara veya yararlanılan tedbirlere uygun olarak yurda getirilmemesi halinde, bu ürünlerin üretimi için gönderilen eşyanın aynen geri getirilmesi gerekir. Aksi takdirde Kambiyo Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Devamını oku...

Teminat Çözümü

MADDE 202-
1. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesini gerekli görmeleri halinde, bu teminat yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir.
2. Gümrük idareleri, teminat vermesi istenen kişinin yerine başka bir kişinin de teminat vermesini kabul edebilir.
3. Genel ve katma bütçeye dahil kamu kuruluşlarının, belediyelerin, sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşlarının ve Türkiye''deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri garanti mektuplarını teminat olarak kabule Müsteşarlık yetkilidir.
4. Teminat aranmayacak ve kısmi teminat uygulanacak halleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 203-
202 nci maddenin 1 inci veya 3 üncü fıkrasında belirtilen kişilerin talebi üzerine, gümrük idareleri, bir gümrük yükümlülüğünü gerektiren veya gerektirebilecek iki veya daha fazla işlemi kapsamak üzere toplu teminat verilmesine izin verirler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 204-
1. Teminat tutarı, teminata konu gümrük vergileri tutarının kesin olarak tespiti halinde bu miktar, diğer hallerde ise tahakkuk edilen veya edilebilecek gümrük vergilerinin en yüksek tutarına eşit düzeyde saptanır.
Zaman içinde değişkenlik gösteren gümrük vergileri için verilen toplu teminat tutarları, söz konusu gümrük vergilerini her zaman karşılayabilecek biçimde belirlenir.
2. Götürü teminat alınmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 205-
Gümrük vergileri için kabul edilecek teminatlar ile bunların değerlendirilmesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. Yabancı paraların T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden hesaplanan değeri üzerinden teminat olarak kabulüne Müsteşarlık yetkilidir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 206-
l. Teminatın zaman içinde değerini yitirmesi veya yetersiz kalması halinde, ilgili gümrük idaresi ek teminat verilmesini veya ilk teminatın yeni bir teminat ile değiştirilmesini isteyebilir.
2. Teminatın alınmasını gerektiren gümrük yükümlülüğü sona erdiğinde teminat çözülür.
3. Gümrük yükümlülüğü kısmen sona erdiğinde, ilgilinin talebi üzerine verilmiş teminat kısmen çözülür. Ancak, söz konusu teminatın kısmen çözülmeye uygun olması gerekir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 207-
Nakdi teminat dışında, bu Kanuna göre;
a) Tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için verilen teminatın kabulü tarihinden itibaren,
b) Bir şartlı muafiyet düzenlemesine ve ekonomik etkili gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın ilgili rejimin öngördüğü hükümlere uyulmaması nedeniyle bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde, buna ilişkin teminatın kabulü tarihinden itibaren,
Başlamak üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz tahsil edilir.

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol
  • 1
  • 2