< < İthalat Gümrüklemesi - CGL Gümrük Müşavirliği
trarzh-CNenderuur

İthalat Gümrüklemesi

Yazdır Eposta
(3 oy)

Varış ihbarının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm Gümrük İthalat İşlemleri CGL tarafından takip edilip sonuçlandırılıyor

Siz sadece varış ihbarını tarafımıza bildirin. Gerisini CGL Gümrük halletsin.

- Ordinonun tarafımızca temi edilmesi (Damga vergisi ödenerek)
İthalat Mevzuat ve tarifelendirme
- Taslak İthalat Beyannemesi ve vergi oranlarının hazırlanması
- Detaylı vergi ve masraf tablosunun elektronik ortamda tarafınıza bildirilmesi
- İthalat Beyannamesi nin elektronik ortamda ve direkt Gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde tescili
- Gerekli sigorta poliçelerinin tarafımızca düzenlenmesi
- Tüm İthalat masrafları ve Gümrük Vergileri tarafımızca ödenmesi
- Gümrük Müdürlüğü / Antrepo dan eşyanın ilişiğinin kesilmesi
- Sevk fişiyle eşyanın eksiksiz olarak nakliyeciye teslimi
- Nakliye organizasyonunun yapılarak adrese teslim
- Tek bir hizmet faturası ve dekontla tüm İthalat Masraflarının anlaşılır şekilde muhasebeleştirilmesi

* İthalat Beyannameniz Tescil edildiğinde tescil bilgileri otomatik olarak tarafınıza mail ile bildirilmektedir

* İş takibi Gümrük müdürlüklerinde sürekli görev başında bulunan Gümrük Müşavir Yardımcı izin belgeli ve 
  konusunda uzman CGL Gümrük personeli tarafından yürütülmektedir